Trädfällning

Trädfällning


Vi erbjuder tjänster med professionella trädfällare.


Vi utför precisionsfällning, sektionsfällning och beskärning. Vi erbjuder flisning av grenar och uppkapning av stockar eller total bortforsling om så önskas.

Här flisar Johan nedtagen björk som sedan används som täckmaterial i trädgården. Inget går till spillo.

Ring oss innan olyckan är ett faktum.

Vi tar ner husnära träd som riskerar att förstöra egendom vid ras.

Stockarna ligger framdragna och redo att hämtas med traktor.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden utanför telefontid relaterade till träd. Så som katter i träd, stormskadade träd nära/på byggnader, träd över vägar m.m.

Ring eller sms:a Johan.

Johan: 0735 95 15 91

Följ med när det händer!

Läs mer eller kontakta oss direkt