Info om rut/rot

RUT & ROT

Den som anlitar oss för rut- eller rot-arbete kan få en skattereduktion. Du kan dra av upp till 50% för rut och 30% för rot. Observera att material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet inte ger rätt till avdrag.


Vi tar hand om hela ansökningsprocessen för dig.

Rutavdrag

Rutarbeten är arbeten som vanligtvis utförs av hushållen själva och inte kräver någon specialistkunskap. Det kan till exempel vara att städa, skotta snö eller klippa gräset.

Vissa arbeten är rutarbeten trots att de sällan utförs av de som bor i bostaden. Det gäller till exempel trädfällning och flyttjänster.

Rutarbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad. Det går att få rutavdrag utan att äga bostaden.


För att du som kund ska ha rätt till rutavdrag ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Kunden ska bo i bostaden där tjänsten utförs.
 • Kunden ska faktureras för tjänsten och/eller ha utgiften för tjänsten.
 • Kunden ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
 • Kunden ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
 • Kunden ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.
 • Kunden ska vara vid liv när tjänsten utförs. Ett dödsbo kan få rutavdrag, men enbart för tjänster som utfördes före dödsfallet.Rotavdrag

Rotarbeten är arbeten som görs att förbättra en bostad. Dessa förbättringar kan bestå av att bygga om och bygga till bostaden. De kan också vara att återställa bostaden till nyskick genom att reparera och underhålla den.


Det finns även viss sorts rengöring som räknas som rotarbete, till exempel:

 • byggstäda grovsopor och material efter ett rotarbete
 • rengöra altaner, med specialutrustning som till exempel högtryckstvätt
 • rengöra tak och fasader

Rotarbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i eller använder som fritidsbostad. Det är olika regler för småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter.


För att du som kund ska ha rätt till rotavdrag måste följande villkor vara uppfylla:

 • Kunden ska äga bostaden när arbetet utförs.
 • Kunden ska använda bostaden som permanentbostad, fritidsbostad eller liknande.
 • Kundens ska faktureras för arbetet och/eller ha utgiften för arbetet.
 • Kunden ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
 • Kunden ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
 • Kunden ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.
 • Kunden ska vara vid liv när arbetet utförs. Ett dödsbo kan få rotavdrag för arbeten som utfördes före dödsfallet. En ensam dödsbodelägare kan få rotavdrag för arbeten som utförs och betalas efter att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Om det finns flera dödsbodelägare så måste de upprätta ett arvskifte innan någon kan få rotavdrag. Tänk på att lagfart ska sökas inom tre månader.Läs mer om rot- och rut-avdrag på skatteverkets hemsida:

www.skatteverket.se

Det är bara du som kund som kan ta reda på hur mycket rutavdrag du har kvar att utnyttja. Det kan du göra genom att logga in på Skatteverkets e-tjänst "Rot och rut – mina avdrag".

Om du inte har e-legitimation kan du få ett intyg hemskickat från Skatteverket.

Rot- och rut-avdraget är sammanlagt högst 75 000 kronor per person och år. Hela summan kan användas för ruttjänster, medan högst 50 000 kronor får utgöra rotavdrag. Om du redan har utnyttjat hela eller delar av ditt rutavdrag, kan man ansöka om rutavdrag för någon annan i hushållet.

Våra tjänster som går under rut och rot


Här följer exempel på tjänster vi erbjuder som är berättigade avdrag:


Rot

Bygg, reparera & underhålla

 • slipa och byta golv, tak och väggmaterial
 • byta och reparera köksluckor, dörrar, dörrlås, dörrhandtag och fönsterbleck
 • byta och reparera fasader, hängrännor och takpannor
 • reparera och underhålla entrétrappor, balkonger och altaner samt tillhörande räcken


Bygga om och bygga till

 • bygga altan och balkong
 • montera markiser, platsbyggda garderober och platsbyggda bokhyllor
 • montera och montera ner byggnadsställning


Rut

Trädgårdsarbete

 • klippa gräs, häckar, rosor och buskar
 • kratta löv, vattna och göda gräsmattor och rabatter
 • rensa ogräs och bekämpa mossa. Att rengöra tak och hängrännor ger däremot rätt rotavdrag.
 • gräva om i trädgårdsland och gräva upp häckar, rosor och buskar
 • kompostera och samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • röja sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten
 • fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att buskar tagits bort.


Trädfällning & Beskärning

 • fälla och beskära träd
 • samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • utföra stubbfräsning eller annat arbete för att ta bort stubbar
 • utföra flistuggning samt kapa och stapla ved
 • fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att träd tagits bort.


  Städning

  • utföra enklare städning, till exempel dammsuga, dammtorka, diska eller putsa fönster
  • städa skåp, lådor, kyl och frys
  • sopa och torka av altaner
  • städa hos någon som ska flytta in eller ut ur en bostad
  • flytta möbler om det krävs för att kunna städa
  • torka av spisfläkt och filter i samband med städning


  Flytta och packa

  • flytta hela eller enstaka delar av bohag mellan kunds bostäder
  • flytta bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad
  • flytta bohag och lösöre till och från magasin eller andra förvaringsställen
  • packa ned och upp, lasta, lossa eller liknande förberedelser för transport
  • transport av bohag
  • montera upp och ned möbler som inte kan flyttas hela, samt sätta upp och ta ned tavlor, gardiner och armaturer i direkt samband med flytten
  • flytta till exempel pianon eller andra tunga saker som ingår i bohaget.


  Transport till försäljning eller återanvändning

  Arbetskostnaden ska beräknas enligt schablon till 50 procent av den totala kostnaden för tjänsten.

  • transportera bohag och lösöre till försäljning och återanvändning, exempelvis auktioner, loppmarknader och andrahandsbutiker
  • bära, lyfta och lasta godset vid bostaden – transportera godset till återförsäljare – lossa och bära in godset hos mottagaren.


  Möblering

  • förflytta, montera och demontera möbler och lösöre
  • sätta upp och ta ner gardinstänger, lampor, hyllor, tv
  • plocka fram och ställa undan trädgårdsmöbler, studsmattor, flyttbara paviljonger, uppblåsbara pooler och liknande
  • flytta träningsredskap och hobbyredskap.


  Snöskottning

  • skotta snö på uppfarter, hus- och garagetak samt gårdsplaner
   ta bort istappar
  • röja snö, sanda och salta trottoarer om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.


   Tillsyn

   • ta hand om post, vattna blommor, vädra, spola kranar och toaletter, kolla lampor
   • sätta på och stänga av vatten och värme för säsongen
   • ta hand om vissa typer av skador, exempelvis torka upp vatten efter en läcka och sätta för en krossad fönsterruta
   • ta emot varubud och hantverkare.