GDPR

Behandling av personuppgifter hos ekonomiska föreningen Orust Farmartjänst

GDPR

Den 14e maj 2019 har persondatapolitik, dvs sekretess och integritets-policy, upprättats enligt dataskyddsförordningen (GDPR).


Vi värnar om din integritet. Du skall känna dig trygg när du som kund/leverantör anförtror oss dina personuppgifter. Orust Farmartjänst är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas korrekt och säkert.


För att föreningen skall kunna fakturera sina kunder och betala sina leverantörer behövs en kund respektive leverantörsreskontra som bygger på föreningens ekonomisystem.


Fakturor och övriga underlag som hör till föreningens räkenskapsinforma-tion bevaras enligt bokföringslagen fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Personuppgifter som behandlas

Vi har enbart registrerat de personuppgifter om dig och ditt företag som behövs för att verksamheten skall kunna fungera. Om Du väljer att inte längre vara kund/leverantör hos oss tas alla dina uppgifter bort från föreningens register.


Utlämnande av personuppgifter

Utlämnande av personuppgifter till frågande part kommer inte att ske utan medgivande från den part som är berörd.


Tillgång till personuppgifterna

Tillgång till personuppgifterna har enbart styrelsens representanter. Kontakta oss om de personuppgifter vi har registrerat behöver ändras eller om du vill ha en utskrift av de personuppgifter vi har på dig.


Radering av personuppgifter

Om vi har personuppgifter på dig som du önskar få raderade är du välkommen att kontakta oss.