Tjänster under rut och rot

Våra tjänster som går under rut och rotHär följer exempel på tjänster vi erbjuder som är berättigade avdrag:


Rot

Bygg, reparera & underhålla

 • slipa och byta golv, tak och väggmaterial
 • byta och reparera köksluckor, dörrar, dörrlås, dörrhandtag och fönsterbleck
 • byta och reparera fasader, hängrännor och takpannor
 • reparera och underhålla entrétrappor, balkonger och altaner samt tillhörande räcken


Bygga om och bygga till

 • bygga altan och balkong
 • montera markiser, platsbyggda garderober och platsbyggda bokhyllor
 • montera och montera ner byggnadsställning


Rut

Trädgårdsarbete

 • klippa gräs, häckar, rosor och buskar
 • kratta löv, vattna och göda gräsmattor och rabatter
 • rensa ogräs och bekämpa mossa. Att rengöra tak och hängrännor ger däremot rätt rotavdrag.
 • gräva om i trädgårdsland och gräva upp häckar, rosor och buskar
 • kompostera och samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • röja sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten
 • fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att buskar tagits bort.


Trädfällning & Beskärning

 • fälla och beskära träd
 • samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • utföra stubbfräsning eller annat arbete för att ta bort stubbar
 • utföra flistuggning samt kapa och stapla ved
 • fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att träd tagits bort.


  Städning

  • utföra enklare städning, till exempel dammsuga, dammtorka, diska eller putsa fönster
  • städa skåp, lådor, kyl och frys
  • sopa och torka av altaner
  • städa hos någon som ska flytta in eller ut ur en bostad
  • flytta möbler om det krävs för att kunna städa
  • torka av spisfläkt och filter i samband med städning


  Flytta och packa

  • flytta hela eller enstaka delar av bohag mellan kunds bostäder
  • flytta bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad
  • flytta bohag och lösöre till och från magasin eller andra förvaringsställen
  • packa ned och upp, lasta, lossa eller liknande förberedelser för transport
  • transport av bohag
  • montera upp och ned möbler som inte kan flyttas hela, samt sätta upp och ta ned tavlor, gardiner och armaturer i direkt samband med flytten
  • flytta till exempel pianon eller andra tunga saker som ingår i bohaget.


  Transport till försäljning eller återanvändning

  Arbetskostnaden ska beräknas enligt schablon till 50 procent av den totala kostnaden för tjänsten.

  • transportera bohag och lösöre till försäljning och återanvändning, exempelvis auktioner, loppmarknader och andrahandsbutiker
  • bära, lyfta och lasta godset vid bostaden – transportera godset till återförsäljare – lossa och bära in godset hos mottagaren.


  Möblering

  • förflytta, montera och demontera möbler och lösöre
  • sätta upp och ta ner gardinstänger, lampor, hyllor, tv
  • plocka fram och ställa undan trädgårdsmöbler, studsmattor, flyttbara paviljonger, uppblåsbara pooler och liknande
  • flytta träningsredskap och hobbyredskap.


  Snöskottning

  • skotta snö på uppfarter, hus- och garagetak samt gårdsplaner
   ta bort istappar
  • röja snö, sanda och salta trottoarer om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.


   Tillsyn

   • ta hand om post, vattna blommor, vädra, spola kranar och toaletter, kolla lampor
   • sätta på och stänga av vatten och värme för säsongen
   • ta hand om vissa typer av skador, exempelvis torka upp vatten efter en läcka och sätta för en krossad fönsterruta
   • ta emot varubud och hantverkare.