RUT & ROT

Rut & RotDen som anlitar ett företag för rut- eller rot-arbete kan få en skattereduktion för delar av arbetskostnaden.

Du får dra av högst 50% vid RUT och 30% vid ROT. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.


Det är bara du som kund som kan ta reda på hur mycket rutavdrag du har kvar att utnyttja. Det kan du göra genom att logga in på Skatteverkets e-tjänst "Rot och rut – mina avdrag".

Om du inte har e-legitimation kan du få ett intyg hemskickat från Skatteverket.


Rot- och rut-avdraget är sammanlagt högst 75 000 kronor per person och år. Hela summan kan användas för ruttjänster, medan högst 50 000 kronor får utgöra rotavdrag. Om du redan har utnyttjat hela eller delar av ditt rutavdrag, kan man ansöka om rutavdrag för någon annan i hushållet.


Vi sköter ansökan om avdrag åt dig som kund.Rutavdrag

Rutarbeten är arbeten som vanligtvis utförs av hushållen själva och inte kräver någon specialistkunskap. Det kan till exempel vara att städa, skotta snö eller klippa gräset.

Vissa arbeten är rutarbeten trots att de sällan utförs av de som bor i bostaden. Det gäller till exempel trädfällning och flyttjänster.

Rutarbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad. Det går att få rutavdrag utan att äga bostaden.


För att du som kund ska ha rätt till rutavdrag ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Kunden ska bo i bostaden där tjänsten utförs.
 • Kunden ska faktureras för tjänsten och/eller ha utgiften för tjänsten.
 • Kunden ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
 • Kunden ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
 • Kunden ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.
 • Kunden ska vara vid liv när tjänsten utförs. Ett dödsbo kan få rutavdrag, men enbart för tjänster som utfördes före dödsfallet.Rotavdrag

Rotarbeten är arbeten som görs att förbättra en bostad. Dessa förbättringar kan bestå av att bygga om och bygga till bostaden. De kan också vara att återställa bostaden till nyskick genom att reparera och underhålla den.


Det finns även viss sorts rengöring som räknas som rotarbete, till exempel:

 • byggstäda grovsopor och material efter ett rotarbete
 • rengöra altaner, med specialutrustning som till exempel högtryckstvätt
 • rengöra tak och fasader

Rotarbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i eller använder som fritidsbostad. Det är olika regler för småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter.


För att du som kund ska ha rätt till rotavdrag måste följande villkor vara uppfylla:

 • Kunden ska äga bostaden när arbetet utförs.
 • Kunden ska använda bostaden som permanentbostad, fritidsbostad eller liknande.
 • Kundens ska faktureras för arbetet och/eller ha utgiften för arbetet.
 • Kunden ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
 • Kunden ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
 • Kunden ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.
 • Kunden ska vara vid liv när arbetet utförs. Ett dödsbo kan få rotavdrag för arbeten som utfördes före dödsfallet. En ensam dödsbodelägare kan få rotavdrag för arbeten som utförs och betalas efter att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Om det finns flera dödsbodelägare så måste de upprätta ett arvskifte innan någon kan få rotavdrag. Tänk på att lagfart ska sökas inom tre månader.Läs mer om rot- och rut-avdrag på skatteverkets hemsida:

www.skatteverket.se