Trädgårdsskötsel

Här gräver vi upp ett stenparti som har vuxit igen, rensar bort ogräset och lägger tillbaka stenarna. Även gången rensas och får komma fram i sin helhet.

Trädgårdsskötsel


Vi utför jobb för kommun, företag och privatpersoner.


 • Beskärning av träd, buskar och fruktträd
 • Beskärning av rosor
 • Häckklippning
 • Ogräsrensning
 • Plantering
 • Gräsklippning
 • Trimning
 • Röjning av sly
 • Lövkrattning/lövblåsning
 • Sten-, plattläggning
 • Grävarbeten
 • m.m.

Vill du slippa klippa gräsmattan varje vecka?

Eller ska du resa bort och behöver hjälp tillfälligt? Ring oss, vi klipper!

Har ogräset tagit över i din trädgård? Eller vill du ha en häck klippt, eller fruktträden beskurna. Ring oss, vi både gräver och klipper!

Vi har avtal med Orust Kommun och Orust-bostäder och sköter löpande alla grönytor i dessa områden.

Ring oss!

© Copyright Orust Farmartjänst

Vi gör det mesta, för de flesta!