Trädfällning

Här hänger Johan, tryggt förankrad i sina linor, högt uppe i ett träd och sågar bort en stor gren, bit för bit.

Trädfällning


Vi erbjuder tjänster av proffessionell trädfällare med CPT-certifikat (Certified Professional Tree Climber).


Vi utför precisionsfällning, sektionsfällning och beskärning. Vi erbjuder flisning av grenar och uppkapning av stock eller total bortforsling av hela träd om så önskas.


Här flisar Daniel nedtagen björk som sedan används som täckmaterial i trädgården. Inget går till spillo.

Ring oss innan olyckan är ett faktum.

Vi tar ner husnära träd som riskerar att förstöra egendom vid ras.

Här har en stor gran fällts som stod alldeles intill en lyktstolpe.

Följ med när det händer!

Ring oss!

© Copyright Orust Farmartjänst

Vi gör det mesta, för de flesta!