Övriga tjänster

       Byggarbeten

             Fråga oss om du t.ex. ska


 • bygga en altan
 • lägga om taket
 • byta panel på huset
 • bygga hönshus
 • bygga förråd
 • sätta upp staket
 • byta vindskivor
 • byta fönster
 • sätta in en ny dörr

Snöskottning

Vi handskottar mindre områden såsom gångar, trappor, infarter, parkeringsplatser i t.ex. ett

bostadsområde eller vid privata

fastigheter. Även takskottning utförs

vid behov.


Vi flyttar dina saker från A till B. • möbler
 • lådor
 • garagerensning
 • skräp till tippen
 • m.m.

Flytt och transportRing oss!

© Copyright Orust Farmartjänst

Vi gör det mesta, för de flesta!